Шановний читачу!

   Ви маєте можливість звернутися до редакції журналу у письмовому вигляді з запитаннями щодо заявленої тематики.
   Для цього у кожному номері друкується спеціальний купон. Своє питання викладіть, будь ласка, чітко, стисло й розбірливо та надішліть на адресу редакції.
   Досвідчені фахівці, керуючись чинним законодавством, відповідатимуть на Ваші запитання.
   Відповідь буде надрукована у найближчому номері журналу, а також на нашому сайті.------------------------------------------------------------------------

Запитання: Які необхідно видати нормативно-правові акти щодо створення воєнізованих козацьких формувань для виконання завдань територіальної оборони та інших спеціальних завдань?

Відповідь:    Згідно зі статтею 18 Закону України «Про оборону України» (в редакції від 5 жовтня 2000 р. № 2020-III) територіальна оборона України є системою загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період із завданнями:
     · охорони та захисту державного кордону;
     · забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);
     · охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій;
     · боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями; організації та здійснення евакуаційних заходів;
     · проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах; захисту населення від наслідків воєнних дій, аварій (руйнувань), зумовлених застосуванням засобів ураження, терористичними актами та диверсіями;
     · підтримання правового режиму воєнного стану.
   Територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб Збройних Сил України, на території Автономної Республіки Крим, областей, у містах Києві та Севастополі – відповідно Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
   Безпосереднє керівництво територіальною обороною країни покладається на Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
   До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень залучаються Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, органи внутрішніх справ, органи управління у справах цивільної оборони, сили і засоби цивільної оборони та відповідні правоохоронні органи.
   Основні завдання, заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони, повноваження Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових формувань та основи їх взаємодії визначаються Положенням про територіальну оборону України, яке затверджує Президент України.
   Відповідно до статті 1 зазначеного Закону «особливий період – період функціонування органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, органів місцевого самоврядування, органів управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони, а також галузей національної економіки, підприємств, установ та організацій, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні, або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
   Стаття 3 вказаного Закону щодо підготовки держави до оборони в мирний час включає підготовку ... також населення до дій в особливий період.
   Повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, обов’язки посадових (службових) осіб, права та обов’язки громадян України у сфері оборони визначені в статтях 5 – 17 Закону «Про оборону України».
   Так, стаття 17 цього Закону передбачає, що «громадяни України в установленому законом порядку можуть створювати громадські організації для сприяння зміцненню оборони держави».
   Згідно зі статтею 1 Закону «Про оборону України» оборона України – система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
   Наприклад, стаття 1 Закону України «Про правові засади цивільного захисту» від 24 червня 2004 року № 1859-IV передбачає, що:
     цивільний захист – система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров’ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період;
     сили і засоби цивільного захисту – особовий склад і працівники органів та підрозділів цивільного захисту, добровільні рятувальні формування, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежогасіння та індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, біологічного та військового характеру, мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи.
   А пункт 5 статті 12 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» (в редакції від 18.06.1999 р. № 766-XIV) передбачає, що «Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування разом із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, посадовими особами організацій та об’єднань громадян зобов’язані систематично проводити патріотично-виховну роботу з громадянами».
   Вести мову про «створення воєнізованих козацьких формувань для виконання завдань територіальної оборони та інших спеціальних завдань», як про це зазначено в запитанні, немає правових підстав, оскільки згідно з частиною 2 статті 37 Конституції України «політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань».
   Разом з тим законодавство України допускає можливість створення громадських організацій для сприяння зміцненню оборони держави.


Відповідь підготував Карпенко М.І.,
полковник юстиції запасу, відповідальний редактор


© Право військової сфери