Издательство "Азимут-Украина"
| Что такое ISBN? |
Услуги:

Что такое ISBN?

ISBN ISBN (англ. The International Standard Book Number, міжнародний стандартний номер книги) - універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на книгах і брошурах на різних носіях інформації незалежно від способу їхнього виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу. ISBN супроводжує видання, починаючи з моменту їхнього виготовлення.

ISBN однозначно й безпомилково ідентифікує лише одне неперіодичне видання одного конкретного видавця, є неповторним і використовується тільки для цього видання. На основі ISBN будується штриховий код для книжкового видання.

Наприклад:


Разом з індексами УДК, ББК та авторським знаком, ISBN є частиною так званого видавничого пакету.

Номер ISBN має довжину 10 символів і складається з чотирьох полів різної довжини:· Країна походження або мова видання
· Код видавництва
· Унікальний номер видання
· Контрольна цифра або буква Х

В Україні присвоєння номеру ISBN є платним. Видає номери ISBN Книжкова палата України.

Вперше ідея щодо необхідності створення зручної в користуванні системи Міжнародної стандартної нумерації книг прозвучала на третій Міжнародній конференції з питань дослідження книжкового ринку та раціоналізації в книжковій торгівлі, яка проходила в Берліні 1966 року. Саме в той час значна частина видавців і книгорозповсюджувачів провідних країн Європи з метою удосконалення процесів оброблення замовлень видань та їх інвентаризації уважно вивчала можливість використання у своїй діяльності сучасних комп’ютерних технологій. Ставало цілком зрозуміло, що ефективна автоматизована система має базуватися на простій та унікальній нумерації видань, здатній однозначно ідентифікувати кожне окреме видання. Система, що повністю відповідала цій вимозі, нині відома як система Міжнародної стандартної нумерації книг і застосовується у 166 країнах. В основу цієї системи покладено Міжнародний стандартний номер книги - ISBN (International Standard Book Number).

Історія ISBN бере свої витоки з 1968 року, коли у Великобританії цей номер вперше був представлений як "Стандартний номер книги" (SBN). Згодом, дев’ятизначний SBN було трансформовано в десятизначний International SBN, який був ратифікований Міжнародною Організацією з питань Стандартизації (ISO) в 1970 році як Міжнародний Стандарт 2108. Десятизначний ISBN використовується впродовж майже сорока років, аж до 31.12.2006 року.

З 2007 р. буде введено тринадцятизначний номер ISBN.


НАШИ ИЗДАНИЯ

Мария Первак
«Одаренная Луиза»

Одаренная Луиза

Карагаева Н.В.
«Моменты»

Моменты

V.M. Rabolu
«Герколубус или Красная планета»

Герколубус или Красная планета
© Издательство "Азимут-Украина" 2024, Украина, Киев | Обратная связь